Посмотреть отели

Найти отель

Všeobecné podmínky

Tyto smluvní podmínky, které mohou být čas od času pozměněny, se vztahují na všechny naše služby, které jsou poskytovány přímo nebo nepřímo (prostřednictvím distributorů) on-line, přes mobilní zařízení, e-mailem nebo telefonicky. Navštívením a prohlížením naší webové stránky, jejím použitím nebo použitím jakékoli naší aplikace přes libovolnou platformu (dále společně označovány jako "webová stránka"), a/nebo provedením rezervace potvrzujete, že jste si přečetl/a níže uvedené smluvní podmínky (včetně prohlášení o ochraně soukromí), a že jste jim porozuměl/a a souhlasíte s nimi.

Tyto stránky, jejich obsah i infrastruktura, a služba on-line hotelových rezervací poskytovaná na těchto stránkách a prostřednictvím webové stránky (dále "služby") jsou vlastněny, provozovány a poskytovány serverem top-otel.ru a společností Booking.com B.V. (dále "společnost Booking.com" nebo "my") pouze pro osobní, nekomerční účely a podléhají níže uvedeným smluvním podmínkám.

Naše služby

Prostřednictvím webové stránky poskytujeme on-line platformu, přes kterou mohou hotely (i jiné typy zařízení nabízející dočasné ubytování) nabízet pokoje k rezervaci a přes kterou mohou návštěvníci webové stránky provádět rezervace. Rezervací na portále top-otel.ru přes rezervační systém Booking.com vstupujete do přímého (právně závazného) smluvního vztahu s hotelem, který si rezervujete. Od okamžiku, kdy provedete rezervaci, jednáme výhradně jako prostředník mezi vámi a hotelem, který předá informace o vaší rezervaci příslušnému hotelu a pošle vám jménem hotelu e-mail s potvrzením rezervace v hotelu.

Při poskytování služeb zveřejňujeme informace převzaté z rezervačního systému Booking.com, které jsou založeny na informacích poskytnutých hotely. Hotely mají přístup na extranet systému Booking.com a jsou plně odpovědné za aktualizaci cen, dostupnosti i ostatních informací zobrazených na naší webové stránce. Přestože při vykonávání služeb zapojujeme přiměřenou péči a schopnosti, neověřujeme, a proto vám nemůžeme zaručit, že všechny informace o hotelech jsou přesné, úplné a správné. Také nemůžeme nést odpovědnost za chyby (včetně prokazatelných a typografických chyb), přerušení (z důvodu jakéhokoli dočasného a/nebo částečného selhání, opravy, aktualizace nebo údržby naší webové stránky apod.), nepřesné, zavádějící nebo nepravdivé informace a nedodání informací. Za přesnost, úplnost a správnost (popisných) informací (včetně cen a dostupnosti) zobrazených na naší webové stránce je vždy odpovědný hotel. Naše webová stránka by neměla být považována za doporučení nebo potvrzení kvality, úrovně služeb nebo hodnocení dostupných hotelů.

Služby poskytujeme pouze pro osobní a nekomerční účely. Proto nesmíte znovu prodávat, odkazovat na (deep linking), užívat, kopírovat, monitorovat (např. pavouky nebo technikou scraping), zobrazovat, stahovat a reprodukovat obsah, informace, software, produkty a služby dostupné na naší webové stránce za jakýmkoli komerčním nebo konkurenčním účelem.

Ceny a záruka nejlepší ceny

Ceny na naší webové stránce jsou vysoce konkurenční. Ceny na webové stránce portálu top-otel.ru uvádíme za pokoj a celý pobyt, včetně DPH i všech ostatních daní (podléhají změnám), pokud není na webové stránce nebo v e-mailu s potvrzením rezervace uvedeno jinak.

Někdy máme na webové stránce uvedeny levnější ceny za specifikovaný pobyt v hotelu. Na tyto ceny poskytované hotely se mohou vztahovat zvláštní omezení a podmínky, například v souvislosti s možností zrušení rezervace a vrácení peněz. Před dokončením rezervace si proto prosím pozorně přečtěte informace o pokoji a jeho ceně, které zmiňují takové podmínky.

Přeškrtnutá cena znamená, že jsme nabízenou cenu srovnali s jinou, vyšší cenou, zaplacenou jiným zákazníkem při rezervaci daného nebo podobného pokoje v době od 45 dní před a 45 dní po vašem (zamýšlěném) pobytu. Máte k dispozici stejný pokoj za cenu, která je nižší v porovnání s cenou, kterou za pokoj zaplatili jiní zákazníci.

Chceme, abyste za pobyt v hotelu zaplatil/a nejnižší možnou cenu. Pokud po provedení rezervace s námi najdete svůj hotelový pokoj na internetu se stejnými rezervačními podmínkami za nižší cenu, rozdíl mezi naší cenou a touto nižší cenou vám zaplatíme - v souladu se smluvními podmínkami Гарантия самой низкой цены.

Přepočet měn slouží pouze k informačním účelům a neměl by být považován za přesný a aktuální; skutečné částky mohou být jiné.

Zachování soukromí

Server top-otel.ru a společnost Booking.com se řídí přísnými etickými normami a respektuje vaše soukromí. S výjimkou zpřístupnění informací, které jsou vyžadovány zákonem příslušné země, a poskytnutí vašeho jména, e-mailové adresy a informací o kreditní kartě za účelem dokončení rezervace ve vámi vybraném hotelu, nebudeme vaše osobní údaje bez vašeho svolení poskytovat třetím stranám. Vyhrazujeme si však právo vaše osobní informace poskytnout sesterským společnostem (společnostem ve skupině; v rámci Evropské unie i mimo ni), zaměstnancům sesterských společností (společností ve skupině) a důvěryhodným jednatelům a zástupcům, kteří mají k těmto informacím přístup s naším souhlasem a tyto informace potřebují znát nebo k nim mít přístup za účelem poskytování našich služeb (včetně služeb péče o zákazníky a interního auditu) ve váš prospěch. Podrobnější informace zásad ochrany soukromí naleznete v kapitole Защита личных данных.

Za naše služby neplatíte

Naše služby jsou zdarma. Na rozdíl od jiných vám za služby neúčtujeme žádný poplatek a k ceně pokoje nepřičítáme zvláštní (rezervační) příplatek. Z vaší kreditní karty platbu nestrhneme, protože za pobyt zaplatíte přímo hotelu.

Kreditní karta

Hotely vyžadují informace o kreditní kartě jako záruku rezervace. Informace o vaší kreditní kartě posíláme přímo hotelu, který si rezervujete, a vaši kreditní kartu můžeme také předběžně ověřit (tzn. autorizovat). Za účelem zabezpečení a kódování přenosu informací o vaší kreditní kartě používáme pro naše služby technologii "Secure Socket Layer (SSL)".

Upozorňujeme vás, že některé ceny a zvláštní nabídky mohou vyžadovat předběžnou autorizaci kreditní karty nebo platbu (někdy bez možnosti vrácení peněz) již při rezervaci a pro potvrzení rezervace. Před dokončením rezervace si prosím důkladně přečtěte informace o pokoji, které mohou zmiňovat takové zvláštní podmínky.

Většina bank a společností vydávajících kreditní karty nese riziko podvodu nebo neoprávněného použití kreditní karty třetí stranou a hradí finanční náklady tím vzniklé, v některých případech se spoluúčastí, většinou ve výši 50 EUR (nebo odpovídající částce v místní měně). Pokud vám společnost, která vydala vaši kreditní kartu, nebo banka takovou spoluúčast naúčtuje, protože došlo k neoprávněným transakcím v důsledku provedení rezervace na naší webové stránce, tuto spoluúčast vám proplatíme až do celkové částky 50 EUR (nebo odpovídající částky ve vaší místní měně). Za účelem odškodnění podvod nahlaste svému poskytovateli kreditní karty (v souladu s jeho pravidly a postupy takového hlášení) a nás neodkladně kontaktujte e-mailem (phfgbzre.freivpr@obbxvat.pbz). V předmětu e-mailu uveďte "zneužití kreditní karty" a pošlete nám důkaz účtováné spoluúčasti (např. smlouvu se společností, která vydala vaši kreditní kartu). Toto odškodnění se vztahuje pouze na rezervace kreditní kartou provedené s použitím zabezpečeného serveru společnosti Booking.com a neoprávněné použití vaší kreditní karty v důsledku našeho zanedbání nebo opominutí a bez vašeho zavinění, při použití zabezpečeného serveru.

Zrušení rezervace

Provedením rezervace hotelu souhlasíte s platnými podmínkami zrušení rezervace a nedostavení se do hotelu a s dalšími (dodacími) podmínkami hotelu, které se mohou vztahovat na vaši rezervaci a váš pobyt, včetně poskytovaných služeb a/nebo produktů nabízených hotelem (dodací podmínky si můžete vyžádat od hotelu). Všeobecné podmínky zrušení rezervace a nedostavení se do hotelu jsou uvedeny na stránce s informacemi o hotelu, v průběhu rezervace a v e-mailu s potvrzením rezervace. Upozorňujeme vás, že některé ceny a zvláštní nabídky nepřipouští možnost zrušení nebo změny rezervace. Před provedením rezervace si proto prosím důkladně přečtěte informace o pokoji, které mohou zmiňovat takové zvláštní podmínky.

Pokud si budete přát upravit nebo zrušit rezervaci, vraťte se prosím k e-mailu s potvrzením rezervace a postupujte podle popsaného návodu. Upozorňujeme vás, že za zrušení rezervace vám v souladu s podmínkami daného hotelu pro zrušení rezervace a nedostavení se do hotelu může být naúčtován poplatek. Doporučujeme vám si před dokončením rezervace pečlivě přečíst podmínky zrušení rezervace a nedostavení se do hotelu.

Další korespondence

Dokončením rezervace souhlasíte s tím, že od nás obdržíte a) e-mail posílaný krátce před datem příjezdu, s informacemi o dané destinaci a nabídkami (včetně nabídek třetích stran, které jste si sám/sama aktivně vyžádal/a) souvisejícími s vaší rezervací a místem pobytu, a b) e-mail, který posíláme brzy po ukončení vašeho pobytu v hotelu, s žádostí o vyplnění hodnocení hotelu. Kromě emailového potvrzení rezervace, vyzvání k poskytnutí hodnocení hotelu a dalších emailů, které jste si sami vyžádali, bychom vám neměli posílat žádné další (vyžádané nebo nevyžádané) emaily, oznámení nebo korespondenci, pokud s tím nebudete výslovně souhlasit.

Hodnocení hostů

Hotová hodnocení hotelů poskytnutá hosty mohou být: a) zveřejněna na naší webové stránce s informacemi o daném hotelu a to výlučně za účelem informování (budoucích) zákazníků o vašem názoru na úroveň služeb a kvalitu hotelu a b) (zcela nebo částečně) použité a umístěné dle vlastního uvážení společnosti Booking.com (např. pro marketingové a reklamní účely nebo za účelem vylepšení našich služeb) na naší webové stránce nebo na jiné sociálně mediální platformě, v bulletinech, při příležitosti speciálních nabídek, v aplikacích nebo dalších informačních kanálech, které jsou hostující pro společnost Booking.com nebo vlastněné, používané a kontrolované společností Booking.com. Vyhrazujeme si právo měnit, odmítnout nebo odstranit hodnocení dle vlastního uvážení. Na formulář pro hodnocení poskytnutá hosty by měl být považován za dotazník, který nebude obsahovat žádné další (komerční) nabídky, pozvánky nebo výzvy.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

V souladu s omezeními stanovenými v těchto smluvních podmínkách a v rozsahu povoleném zákonem odpovídáme pouze za přímé škody, které jste skutečně utrpěl/a, zaplatil/a nebo které vám vznikly v souvislosti s prokazatelnými nedostatky při plnění našich povinností souvisejících s poskytováním služeb, a to do celkové výše celkové ceny vaší rezervace, jak je uvedena v potvrzovacím e-mailu (ať už jde o jeden případ, nebo řadu souvisejících případů).

V rozsahu povoleném zákonem nicméně ani my, ani žádný nebo žádná z našich kanceláří, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, dceřiných společností, přidružených společností, distributorů, přidružených (distribučních) partnerů, majitelů licence, jednatelů či jiných zúčastněných při tvorbě, sponzorování a propagaci stránky nebo jinak zapojených, pokud jde o poskytování stránky a jejího obsahu, neodpovídají za a) jakoukoli trestní, zvláštní, nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu, výrobní ztrátu, ušlý zisk, ztrátu příjmů, ztrátu smlouvy, ztrátu nebo škodu na dobré pověsti nebo reputaci, ztrátu nároku, b) jakoukoli nepřesnost týkající se (popisných) informací (včetně cen, dostupnosti a klasifikace) hotelu na naší webové stránce, c) služby poskytnuté nebo produkty nabízené hotelem, d) žádné (přímé, nepřímé, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěl/a, které vám vznikly nebo které jste zaplatil/a na základě, jako důsledek nebo v souvislosti s užíváním, neschopností užívat nebo prodlením naší webové stránky, nebo e) jakékoli (osobní) zranění, smrt, poškození majetku nebo další (přímé, nepřímé, zvláštní, následné nebo trestní) škody, ztráty nebo náklady, které jste utrpěl/a, které vám vznikly nebo které jste zaplatil/a z důvodu (právních) úkonů, chyb, nedodržení, (velké) nedbalosti, záměrného nesprávného chování, opomenutí, neprovedení, špatné interpretace, přečinu nebo plné odpovědnosti, které lze (zcela nebo částečně) přičíst hotelu (jeho zaměstnancům, ředitelům, úředníkům, jednatelům, zástupcům nebo přidruženým společnostem), a to včetně (částečného) zrušení rezervace, rezervace obsazených pokojů, stávky, vyšší síly nebo jakékoli další události, které se vymykají naší kontrole.

Různé

Pokud není uvedeno jinak, vlastní software požadovaný pro naše služby, nebo k dispozici a užívaný na naší webové stránce, a práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) obsahu a informací naší webové stránky společnost Booking.com B.V., její dodavatelé nebo poskytovatelé.

Tyto smluvní podmínky a poskytování našich služeb se v rozsahu povoleném zákonem řídí a je v souladu s nizozemským právem a jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s těmito smluvními podmínkami a našimi službami bude předložen výhradně příslušnému soudu v Amsterdamu, v Nizozemí.

Původní verze těchto smluvních podmínek v anglickém jazyce byla přeložena do dalších jazyků. Přeložené verze jsou pouze informační a nevážou se na ně žádné právní povinnosti. V případě nesrovnalostí, pokud jde o obsah nebo interpretaci těchto smluvních podmínek, nebo rozpornosti anglické verze smluvních podmínek a verze přeložené do jiného jazyka, jsou za platné, směrodatné a rozhodující v rozsahu povoleném zákonem považovány smluvní podmínky v angličtině. Anglická verze je k dispozici na naší webové stránce (zvolte anglický jazyk) nebo vám ji můžeme poslat na základě vaší písemné žádosti.

Pokud se jakákoli část těchto smluvních podmínek stane neplatnou, právně neúčinnou nebo nezavazující, ostatní části těchto podmínek platnosti nepozbývají. V takovém případě se nicméně bude neplatné ustanovení prosazovat v plném rozsahu dle příslušného zákona a vy přijmete opatření s podobným účinkem, který mělo neplatné, právně neúčinné nebo nezavazující opatření, v souladu s obsahem a účelem těchto smluvních podmínek.

O společnosti Booking.com

Všechny naše služby jsou poskytovány společností Booking.com B.V., soukromou společností s ručením omezeným, která podléhá nizozemskému právu, své sídlo má na adrese Weteringschans 28, 1017 SG, Amsterdam, Nizozemí, a je zapsána v rejstříku Obchodní komory v Amsterdamu pod registračním číslem 31047344. Registrační číslo společnosti Booking.com pro DPH je NL805734958B01.

Společnost Booking.com má své hlavní sídlo v Amsterdamu, Nizozemsku, a dceřiné společnosti po celém světě. Tyto dceřiné společnosti poskytují pouze interní podporu ve prospěch společnosti Booking.com. Nemají výkonnou moc a oprávnění poskytovat služby, zastupovat společnost Booking.com nebo vstupovat do smluvního vztahu jménem společnosti Booking.com.